Jakość

Zakład Lumiko Sp z o.o. postawił sobie za główny cel bezpieczne produkowanie artykułów mleczarskich najwyższej jakości. Wdrożyliśmy i ciągle doskonalimy  system zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy FSSC 22000 tj. ISO 22000 wraz ze specyfikacją techniczną ISO/TS 22002-1 oraz dodatkowymi wymaganiami FSSC, na całym zakładzie oraz System Zarządzania Środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001, na dziale kotłowni.

Naszym celem jest:

 • Umocnienie wizerunku firmy, jako wiarygodnego partnera handlowego, poprzez stałe doskonalenie wytwarzanych wyrobów.
 • Terminowe dostarczanie klientom bezpiecznych i smacznych produktów, odpowiadających ich oczekiwaniom oraz ciągłej poprawie ich jakości.
 • Zrozumienie i przewidywanie oczekiwań naszych Klientów.

Założony cel osiągamy poprzez:

 • podnoszenie kwalifikacji i wiedzy personelu mającego wpływ na jakość oraz bezpieczeństwo zdrowotne wytwarzanych wyrobów, poprzez systematyczne szkolenia
 • stałe unowocześnianie i udoskonalanie zasobów infrastruktury i technologii produkcji,
 • pozyskiwanie surowców bezpiecznych poprzez rzetelną kwalifikację i ocenę dostawców,
 • wykluczenie stosowania surowców modyfikowanych genetycznie,
 • budowanie mocnej pozycji na rynku w relacjach z dostawcami i klientami
 • pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w efektywne stosowanie wdrożonych Systemów Zarządzania Bezpieczeństwa Żywności FSSC oraz ciągłe ich doskonalenie,
 • etyczne postepowanie w firmie
 • stałą kontrolę parametrów jakościowych wyrobów.
 • troskę o ochronę środowiska i bezpieczeństwo pracy poprzez wprowadzanie odpowiednich systemów 
 • komunikację wewnętrzną i zewnętrzną, mającą na celu wymianę informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa produktów w łańcuchu żywnościowym

Za bezpieczeństwo i jakość naszych wyrobów odpowiadają  WSZYSCY PRACOWNICY FIRMY, którzy mają zakomunikowaną i stosują niniejszą politykę bezpieczeństwa żywności.