ZARZĄD

Prezes Zarządu
Dominik Kozioł
e-mail: dominik@lumiko-trade.com.pl